Architektura


Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym oraz wielobranżowym w zakresie:
Wykonania projektów architektonicznych budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego
Adaptacji wraz z wykonaniem zagospodarowaniem terenu, typowych projektów domów jednorodzinnych
Wykonania projektów obiektów handlowo-usługowych
Wykonania projektów budynków administracyjno-biurowych oraz użyteczności publicznej
Wykonania przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacje istniejących obiektów budowlanych
Wykonania zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową lokali oraz budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych i użyteczności publicznej
Wykonania projektów termomodernizacji obiektów budowlanych
Wykonania remontów konserwatorskich obiektów budowlanych
Wykonanie projektów aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką i doborem wyrobów budowlanych
Wykonanie inwentaryzacji budowlanych
Prowadzenie postępowania administracyjnego

Skład zespołu:

mgr inż. arch. Anna Buczek
Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej nr 463/84
Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0127

mgr inż. arch. Karolina Kozioł
Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej nr 50/SLOKK/2016/II
Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1817

mgr inż. arch. Bogdan Roztropowicz
Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej nr 487/85
Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0432

mgr inż. arch. Elżbieta Stankiewicz
Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej nr 386/87
Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0125

mgr inż. arch. Tomasz Skopal

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite