Termomodernizacja


Zajmujemy się kompleksową obsługą termomodernizacji budynków. Od przygotowania inwestycji, aż po monitorowanie i późniejszą optymalizację kosztów zmiennych dostawy ciepła.

  1. Przygotowanie inwestycji
   1. zdefiniowanie potrzeb inwestycyjnych
   2. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zamierzenie
   3. montaż finansowy
   4. przygotowanie inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
  2. Realizacja inwestycji
   1. finansowanie – możliwości wsparcia zadania środkami zewnętrznymi
    • pożyczka z WFOŚiGW
    • kredyt z premia termomodernizacyjną
    • kredyt z premią remontową
    • budynki z azbestem – finansowanie likwidacji azbestu
   2. wybór wykonawcy i procedura finansowania inwestycji
   3. optymalizacja kontraktu
   4. realizacja inwestycji – wsparcie merytoryczne
   5. rozliczenie zadania
  3. Po realizacji inwestycji
   1. optymalizacja kosztów stałych dostawy ciepła
    • moc zamówiona na cele centralnego ogrzewania
    • moc zamówiona na cele ciepłej wody
   2. optymalizacja kosztów zmiennych dostawy ciepła
    • podzielniki kosztów
    • budynki bez podzielników
    • ograniczenie zużycia ciepła – optymalna dostawa ciepła do budynków kompensacja wpływu dostawy ciepła i sposobu użytkowania mieszkań
   3. monitorowanie dostaw ciepła

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite