Ponad 50 lat doświadczenia


W latach 70 ubiegłego wieku powstał Zakład Studiów, Projektowania i Realizacji „Inwestprojekt” Katowice, przekwalifikowany później w Centralny Ośrodek Studiów, Projektowania i Realizacji „Inwestprojekt” CZSBM (Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego)

W latach 1975 – 1988 było to jedyne w skali kraju przedsiębiorstwo realizujące kompleksowo inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego pod „klucz”, zatrudniające 1200 pracowników. Przedsiębiorstwo działało na terenie całego kraju i prowadziło:

 • prace studialno-projektowe dla nowych inwestycji, modernizacji oraz rewaloryzacji budynków
  i dzielnic mieszkaniowych, scentralizowanych źródeł ciepła, obiektów infrastruktury społecznej, architektury wnętrz, i infrastruktury technicznej oraz architektury krajobrazu, a także plany ogólne miast oraz plany szczegółowe dzielnic mieszkaniowych, śródmiejskich terenów, i obiektów rekreacyjno-sportowych,
 • przygotowanie i koordynację inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją, wykonywany przez własne oddziały w Katowicach, Wodzisławiu, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Opolu,
 • wykonawstwo własne dla realizacji budownictwa jedno- i wielorodzinnego, głównie w technologii monolitycznej poprzez zaprojektowany i wybudowany Zakład Budowlany w Świętochłowicach.

W tym czasie powstało wiele kompleksowych osiedli mieszkaniowych i obiektów użytkowych zaprojektowanych i zrealizowanych w woj.: śląskim, w Opolu, Bielsko-Białej, Poznaniu, Toruniu, Sandomierzu i Rzeszowie w sumie ponad 200 tys. mieszkań i obiektów towarzyszących.

W przełomowym 1989 roku został zlikwidowany Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, a wraz z nim postawiono w stan likwidacji COSPiR „Inwestprojekt”. Doprowadziło to do utworzenia wielu Spółek Pracowniczych, a przede wszystkim kilku Spółdzielni Pracy.

I tak w 1989 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Tysiąclecia 1 w Katowicach, jako następca prawny COSPiR, została utworzona Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt-Katowice”. Założyli ją byli pracownicy Ośrodka – projektanci branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji c.o.
i sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg oraz kosztorysanci.
W 2017 roku przeprowadziliśmy się do nowej siedziby w Świętochłowicach przy ul. Bieszczadzkiej 9.

 

Nasza działalność koncentruje się na kompleksowym opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie:

 • budownictwa mieszkaniowego wielo- i jednorodzinnego,
 • budownictwa usługowego,
 • adaptacji i rewaloryzacji budynków,
 • termomodernizacji i dociepleń budynków,
 • architektury wnętrz,
 • sieci ciepłowniczych i instalacji c.o. związanych z kompleksową modernizacją instalacji grzewczych i racjonalizacją zużycia ciepła,
 • analizy problemów związanych z dostarczeniem mediów,
 • planowania procesów termomodernizacyjnych,
 • doradztwa, wyceny i szacunków, audytów energetycznych,
 • kompleksowego przygotowania wniosków o dofinansowanie WFOŚiGW i BGK,
 • kosztorysowania,

oraz specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • kompleksowe projektowanie i wykonawstwo termomodernizacji budynków,
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji wodociągowych przeciwpożarowych wraz z zestawami hydroforowymi i oddymianiem budynków, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi służb straży pożarnej,
 • dostawę i montaż wodomierzy z odczytem radiowym,
 • dostawę, montaż i rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania wg wskazań podzielników z odczytem radiowym,

 

Obecnie zatrudniamy:
– 17 osób w pracowniach projektowych
– 70 osób w dziale wykonawstwa
– 5 osób w dziale rozliczania mediów (podzielniki ciepła, wodomierze)

Struktura organizacyjna „Inwestprojekt – Katowice”:
ZARZĄD:

 • Prezes Zarządu – mgr Jan Adamczyk
 • Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Zbigniew Wesołowski
 • Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Krzysztof Zapatka

RADA NADZORCZA:

 • mgr inż. arch. Anna Buczek – Przewodnicząca RN
 • mgr Tomasz Małecki – Zastępca Przewodniczącego RN
 • mgr inż. arch. Tomasz Skopal – Sekretarz RN
 • mgr inż. arch. Elżbieta Stankiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN
 • mgr inż. Tadeusz Glucksman – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN
 • mgr inż. arch. Karolina Kozioł – Członek RN

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite