I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu Nadzwyczajny
Tytuł projektu: Dofinasowanie bieżącej działalności
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Okres realizacji projektu 01/08/2020
Okres realizacji projektu 31/10/2020

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa Wnioskodawcy SPÓŁDZIELNIA PRACY “INWESTPROJEKT-KATOWICE”
Status Wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku wnioskodawca zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/20

Całkowite wydatki na realizację projektu
Wydatki ogółem 229 678.44 PLN
Wydatki kwalifikowalne 229 678.44 PLN
Wkład UE 229 678.44 PLN

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite