Projektowanie dróg


Jesteśmy na rynku już około 40 lat, wykonujemy projekty dróg wszystkich klas i kategorii, projekty zagospodarowania terenu w obrębie pasa drogowego, współpracujemy z projektantami różnych branż w zakresie podziemnego jak i naziemnego uzbrojenia terenu. Przeprowadzamy całą procedurę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, tzw. Specustawa drogowa). Ponadto projektujemy docelowe i czasowe organizacje ruchu.
W zakres naszej oferty wchodzą:
– projekty drogowe, nowe inwestycje jak również remonty i przebudowy
– projekty zagospodarowania terenu w obrębie pasa drogowego;
– projekty wielobranżowe (drogi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, elektryka, oświetlenie, teletechnika, wodociągi, gaz itd.)
– projekty organizacji ruchu (czasowe i docelowe)
– audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego
– projekty parkingów, zagospodarowania terenu dla centrów handlowych, sklepów, stacji benzynowych itp.
– projekty ukształtowania terenu.

Wybrane realizacje:
1. Budowa układu drogowego dla terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Sezamkowej i Boya-Żeleńskiego w Katowicach
2. Przebudowa Alei Niepodległości w Tychach wraz z parkingiem przed UM
3. Budowa ulicy Koszykowej w Katowicach.
4. Budowa drogi zbierająco – rozprowadzającej do terenów przemysłowych przy DTŚ (droga nr 902) w Rudzie Śląskiej
5. Przebudowa ulicy Siemianowickiej w Chorzowie
6. Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich
7. Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowskiej, Murckowskiej i Gwarków w Lędzinach na skrzyżowanie typu rondo
8. Rewitalizacja rynku w Krzeszowicach
9. Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżnej Zachodniej, Pukowca i Wybickiego w Mysłowicach na skrzyżowanie typu rondo.
10. Budowa skrzyżowania typu „rondo” na dojeździe do drogi nr 902 w Rudzie Śląskiej Chebziu.
11. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Pijarskiej w Katowicach
12. Przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Katowicach
13. Budowa układu drogowego dla osiedla Bażantowo w Katowicach.

Członkowie zespołu:

mgr inż. Katarzyna Stanek – Kasza
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
nr ewidencyjny SLK/8836/PWBD/19
przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr ew. SLK-8YF-9V4-HPF.
Certyfikowany Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite