Rozliczenia mediów


Prowadzimy rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz zajmujemy się montażem i odczytem wodomierzy.

Na wyjątkową jakość świadczonych przez nas usług składają się:

  • jakość dostarczanego podzielnika i urządzeń pomiarowych oraz sprawność systemu rozliczeniowego,
  • sprawność i rzetelność obsługi podzielników kosztów i rozliczania zasobów.

Na naszą ofertę składa się:

  • przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej (zinwentaryzowanie grzejnik i ustalenie ich wyjdaności oraz ustalenie współczynników redukcji uwzględniających położenie pomieszczenia w bryle budynku)
  • weryfikacja wstępnego rozliczania: sprawdzenie prawidłowości zastosowanych współczynników, wprowadzonych wartości odczytów, analiza wyników rażąco odbiegających od średnich itd.

Gwarantujemy:

  • terminowość i rzetelność dokonywanych odczytów, współpracę z administracjami i lokatorami w celu odczytania wszystkich podzielników,
    sprawność i fachowość obsługi Inwestora oraz lokatorów w zakresie załatwiania ewentualnych interwencji lokatorskich, udzielania wyjaśnień itp.
  • Obecnie obsługujemy około 120 tys. podzielników – liczba ta świadczy o naszej sprawności i potwierdza, że wypracowany przez nas system pracy przekłada się na zadowolenie naszych klientów. Wnikliwa analiza wszystkich elementów rozliczenia (wskaźników korekcyjnych: zużycia ciepła w poszczególnych lokalach, obiektach, korytarzach) pozwala na korektę wilekości mocy zamówionej – co z kolei przekłada się na spadek kosztów ogrzewania naszych klientów.

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite