Branża konstrukcyjna


Zajmujemy się:
– projektowaniem w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
– projektowaniem remontów i modernizacji istniejących budynków i budowli,
– projektowaniem termomodernizacji budynków,
– audytami energetycznymi,
– opracowaniem ekspertyz i opinii technicznych,
– doradztwem technicznym w budownictwie mieszkaniowym i towarzyszącym.

Skład zespołu:

mgr inż. Alfred Czernecki
uprawnienia budowlano-konstrukcyjne nr 213/75
przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów i Budownictwa
nr ew. SLK/BO/6857/01

dodatkowe kwalifikacje:
studia podyplomowe w zakresie:
– budownictwa wielkopłytowego
– budownictwa na terenach eksploatacji górniczej
– audytingu energetycznego

mgr inż. Lucjan Cylupa – stała współpraca
uprawnienia budowlano-konstrukcyjne nr 217/83
przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów i Budownictwa
nr ew. SLK-2DA-SVW-HJD

mgr inż. Monika Pifko
dodatkowe kwalifikacje:
kurs: Audytor energetyczny – nowe kwalifikacje dla pracowników branży budowlanej w województwie śląskim nr zaświadczenia o ukończeniu kursu: 28937/2014

inż. Krzysztof Matlingiewicz
dodatkowe kwalifikacje:
kurs: Audytor energetyczny – nowe kwalifikacje dla pracowników branży budowlanej w województwie śląskim nr zaświadczenia o ukończeniu kursu: 28938/2014

© Inwestprojekt Katowice - projekt i wykonanie RedSite